ZIINO Ottavio – Arioso e Burlesca per violino e pianoforte

7,00 

O. ZIINO – Arioso and Burlesca for violin and piano

Arioso and Burlesca for violin and piano (1990) dedicated to Elena Lipizer. O. ZIINO (1909 - 1995)